93 593 18 18 info@cercos.net

CYBER

Necessitem una ciber assegurança per diverses raons fonamentals que es deriven de la creixent dependència de la tecnologia en tots els aspectes de la vida personal i professional. A continuació, es detallen algunes de les principals raons per les quals és crucial comptar amb un cibersegur:

N

Protecció Financera

Els atacs cibernètics poden resultar en pèrdues financeres significatives a causa de la interrupció del negoci, el robatori de dades, el frau i els costos de recuperació

N

Cobertura de Resposabilitat Civil

En cas d’un atac que comprometi dades personals de clients, l’empresa pot rebre demandes i sancions regulatòries. La Ciber assegurança pot cobrir els costos legals y de compensació associats a aquests processos.

N

Despeses de reposta a incidents i recuperació

La resposta a incidents cibernètics pot ser costosa i complexe, incloent despeses d’investigació forense, restauración de dades, comunicación de crisi i serveis de notificación als afectats, la Ciber assegurança potr cobrir aquestes despeses.

N

Gestió d’incidents, suport tècnic i assessorament

L’assegurança disposa de centres d’atenció d’incidents 24/7/365 el que facilita una resposta rápida i efectiva en cas d’incident.