93 593 18 18 info@cercos.net

Avís Legal

L’accés, navegació i utilització del lloc web https://www.cercos.net (d’ara endavant, el “Lloc web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web. Si Vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web.

IDENTIFICACIÓ

 • Titular: Cercós & Ariño Associats Corredoria d’Assegurances, S.L. (d’ara endavant, LA CORREDORIA)
  • Domicili social: C/ Gallecs, 5-7 local 1, 08100 Mollet del Vallés
  • CIF: B65002214
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, llibre 40933, foli 88, fulla número B 373262
  • Inscrita en el Registre de la “Direcció General de Política i Assegurances de la Generalitat de Catalunya” amb el n. J444GC
  • Telèfon: 93 593 18 18
  • E-mail: info@cercos.net

 

OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i utilització del present Lloc web, sense perjudici que LA CORREDORIA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut d’aquest, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts del Lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació d’aquests.

LA CORREDORIA es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes Condicions d’Ús o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera, informem els usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’accés al Lloc web.

A l’efecte de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat exposades en el Lloc web, bastant per a això que el visiti.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA CORREDORIA és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com de tots els continguts oferts en aquest, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquest.
Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de la CORREDORIA o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de la CORREDORIA o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de la CORREDORIA o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a la CORREDORIA a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.
L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne al prestador per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a la CORREDORIA a través de l’adreça de correu electrònic info@cercos.net perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de la responsabilitat exclusiva de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 • Usar el Lloc web en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer;
 •  Usar el Lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • Usar el Lloc web per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
 • Usar el Lloc web de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc web, a cap servidor de la CORREDORIA, ni als serveis oferts a través del Lloc web, per mitjà de piratejo o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 • Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc web;
 • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc web o en els sistemes o xarxes de la CORREDORIA, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc web; o
 • Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d’Ús.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció per la CORREDORIA de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense que mediï possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

En el cas que Vostè trobés alguna informació o contingut en el Lloc web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en el Lloc web, preguem que el posi en coneixement immediat de la CORREDORIA a través dels diferents mitjans disposats per a això.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

LA CORREDORIA no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L’usuari reconeix i accepta que LA CORREDORIA no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs web o recursos. Així com de les pèrdues o danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquest llocs web o recursos.

ENLLAÇOS Al CANAL DEL PRESTADOR EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

LA CORREDORIA posa a la disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc web que LA CORREDORIA manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Facebook, Twitter, Linkedin, etc.). La inclusió d’aquests enllaços en el Lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre LA CORREDORIA i el titular, fabricador o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de la CORREDORIA dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricador o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.

En cap cas LA CORREDORIA comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap mena d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals d’Ús, així com en la Política de Privacitat del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint LA CORREDORIA en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc web i fora del control de la CORREDORIA. En accedir a aquestes xarxes externes, l’usuari ingressa en un entorn no controlat per la CORREDORIA, per la qual cosa LA CORREDORIA no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que LA CORREDORIA no té control algun sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que LA CORREDORIA no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE PERFILS SOCIALS

Amb aquestes Condicions Generals d’Ús LA CORREDORIA pretén que tots els usuaris finals coneguin quins són els seus drets i obligacions des del moment en què visiten els seus perfils socials en Facebook, Twitter, i/o en qualsevol xarxa social anàloga.

De la mateixa manera, LA CORREDORIA informa els usuaris sobre els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través dels seus perfils socials, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’ús del servei.

LA CORREDORIA està profundament compromesa que el servei funcioni correctament i conforme a les condicions acordades amb els usuaris. No obstant això, a vegades és possible que es produeixin, (especialment per la intervenció de tercers mal intencionats), situacions de les quals es poguessin derivar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació, s’indiquen aquelles situacions, a títol enunciatiu, més no limitatiu, en les quals LA CORREDORIA no es fa responsable de les actuacions dels usuaris, assumint aquests totes les responsabilitats que poguessin derivar-se:

 1. En cas que aparegui publicada en la xarxa social qualsevol informació que no hagués estat publicada o compartida per part de la CORREDORIA, o que en el seu cas hagués estat publicada per un tercer aliè.
 2. En cas que la xarxa social no es trobi operativa per raons tècniques imputables al propietari de la pròpia plataforma, tercers o causes imprevisibles o de força major, sent aquestes circumstàncies responsabilitat de la xarxa social, o en el seu cas del tercer.
 3. En cas que la xarxa social modifiqui les seves Condicions Generals d’Ús, polítiques de privacitat o manera de funcionament, sent aquestes circumstàncies responsabilitat de la xarxa social.
 4. En cas que l’usuari emmagatzemi, difongui, publiqui o distribueixi en la xarxa social qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que sigui contrari a la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 5. En cas que l’usuari utilitzi la xarxa social per a introduir dades, virus o codi maliciós en els equips de la CORREDORIA o de qualsevol altre usuari.
 6. En cas que qualsevol dels continguts accessibles a través dels perfils socials de la CORREDORIA fos contrari a la normativa vigent, aquest es compromet a procedir a la seva retirada immediata, tan aviat tingui coneixement d’aquesta situació.

LA CORREDORIA no es compromet a informar els usuaris quan els seus comentaris i publicacions siguin objecte d’edició i/o moderació; no obstant això, podrà advertir i prendre les mesures oportunes per a suspendre i expulsar als usuaris que enviïn contingut inapropiat periòdica i sistemàticament. Aquells usuaris que duguin a terme les esmentades conductes en més d’una ocasió, havent estat suspesos o expulsats del servei amb anterioritat se’ls podran impedir l’ús del perfil social amb caràcter indefinit, suposant això l’expulsió definitiva del programa i el bloqueig permanent de l’usuari.

Així mateix, LA CORREDORIA no garanteix la veracitat, fiabilitat, vigència o integritat del contingut de tercers que conté el seu perfil social o qualsevol lloc enllaçat. LA CORREDORIA no és responsable del contingut dels llocs web no operats per la CORREDORIA.

LA CORREDORIA recomana als usuaris que actuïn amb cautela, sentit comú i sensatesa en utilitzar el seu perfil social i que avaluïn minuciosament la veracitat, vigència, integritat i pertinència de la informació publicada a través del mateix per als seus fins. Tota decisió que els usuaris adoptin basant-se en aquesta informació correrà estrictament pel seu compte i risc.

L’usuari, una vegada comenci a seguir els perfils socials de la CORREDORIA, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut, segons les condicions de la pròpia xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’explotació de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

L’usuari que decideixi compartir continguts en el perfil social de la CORREDORIA, ha de ser conscient que les seves publicacions seran accessibles i per tant conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix serà l’únic responsable d’aquests, així com de les implicacions que això pogués tenir per a la seva privacitat.

Per a respostes a preguntes, queixes o reclamacions, consulti’s el lloc web corporatiu de la CORREDORIA, on estan disponibles els canals d’informació pertinents.

LA CORREDORIA utilitzarà els seus perfils en les xarxes socials per a publicitar els seus propis serveis. En tot cas, si LA CORREDORIA decidís tractar les seves dades de contacte (perfil d’usuari de la xarxa social i/o correu electrònic) per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals vigents.

No tindrà consideració de publicitat el fet de recomanar a altres usuaris els perfils socials de la CORREDORIA perquè també ells puguin estar informats de la seva activitat.

En cas que qualsevol detecti algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pot ser nociu per als usuaris, LA CORREDORIA prega que se li notifiqui al més aviat possible.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

En conseqüència, LA CORREDORIA no garanteix ni es fa responsable de les següents accions: la continuïtat dels continguts del Lloc web; l’absència d’errors en aquests continguts; l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que el subministra; la invulnerabilitat del Lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest; la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web; i els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que LA CORREDORIA estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

Això, no obstant això, LA CORREDORIA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del Lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament a la CORREDORIA perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

LA CORREDORIA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc web provinents de fonts alienes al mateix i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

LA CORREDORIA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc web, amb o sense prèvia notificació, sense que mediï la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del Lloc web seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per a poder utilitzar el Lloc web.

SPAM

Queda absolutament prohibit el SPAM, o qualsevol frau o abús en la nostra pàgina web. Aquest tipus d’actituds estan penades per la llei i els propietaris de la WEB remetran aquest tipus d’abusos a les autoritats corresponents.

JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

LA CORREDORIA i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei d’aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’aquí establert.