93 593 18 18 info@cercos.net

Flotes vehicles

Un gran volum de vehicles comporta una gran tasca administrativa, nosaltres et facilitem la gestió de l’assegurança de vehicles amb la nostra aplicació de flotes, que és gran utilitat per a l’empresa ja que aporta els següents avantatges:

N

Preus més econòmics

N

Permet unificar els venciments

N

Permet establir diferents modalitats de pagament (anual, semestral, trimestral) facilitant la gestió de tresoreria de l'empresa

N

Possibilita adaptar les cobertures per a cada vehicle

N

Com que es tracta d'una pòlissa d'empresa, hi queden inclosos tots els conductors, sense límits d'edat o carnet

Sigui quina sigui l’activitat de l’empresa i els tipus de vehicles que tinguis, et podem donar cotització, només necessitem que ens cumplimentis el formulari.