93 593 18 18 info@cercos.net

Credit i caució

CRÈDIT

Tota empresa que vengui a crèdit té un risc d’impagament i, sovint, pot venir del client menys esperat.

L’assegurança de crèdit permet, per una banda, disminuir la repercussió d’aquest risc al balanç d’una empresa i, per l’altra, establir un control del crèdit màxim atorgable a cada client.

El més usual és que s’aboni el 80% de la factura impagada (un cop transcorregut el termini establert a la pòlissa) i que l’asseguradora realitzi la gestió de cobrament davant el deutor per l’import total. Si finalment aquest import es recobra, s’abona a l’assegurat el 20% restant.

La petita empresa també té a l’abast la possibilitat de contractar aquest tipus d’assegurança, fins i tot els autònoms.

CAUCIÓ

L’assegurança de caució serveix com a garantia de solvència davant l’Administració, en cas de concursos públics o bé el desenvolupament d’algunes activitats (agències de viatges, agents immobiliaris). No immobilitza cap recurs de l’empresa, contràriament a l’aval bancari, i és més econòmica.