93 593 18 18 info@cercos.net

Protecció lloguer

La propietat d’un habitatge com a inversió pot ser contraproduent si no tenim sort en l’elecció dels llogaters. L’assegurança de protecció de lloguer, un cop concedida, garanteix al propietari el cobrament de les rendes impagades fins a dotze mensualitats, les despeses d’advocats i procuradors que provoca un desnonament i la reclamació dels desperfectes ocasionats pel llogater.

La contractació d’aquesta assegurança es pot realitzar abans del contracte de lloguer, que és l’opció més recomanable, perquè l’asseguradora ens indicarà si el futur llogater té els tots els requisits exigibles.

Els locals comercials també poden ser objecte de cobertura igual que les llars, amb l’excepció que la garantia d’impagament de les rendes és de, com a màxim, 6 mesos.