93 593 18 18 info@cercos.net

Vida risc

L’assegurança de vida pretén garantir l’estabilitat económica familiar en cas de mort

GARANTIES COMPLEMENTARIES OPCIONALS:

N

Invalidesa

Dóna cobertura a la pèrdua d’ingressos que pot representar una situació d’aquestes característiques, tot i que és una garantia opcional el més freqüent és que s’inclogui dins l’assegurança.

N

Mort/Invalides per accident

Duplica el capital principal

N

Mort/Invalidesa per accident de circulació

Triplica el capital principal

Et busquem l’assegurança de vida que millor s’adapti a les teves necessitats en funció de la teva professió i circumstàncies familiars.

VIDA MALALTIES GREUS

Es una altre modalitat d’assegurança de vida amb la característica que el capital assegurat s’indemnitza amb tan sols el diagnòstic d’una malaltia greu com pot ser (de modus resumit):

N

Cáncer

N

Infart de miocardi

N

Accident cerebrovascular

N

Insuficiència renal

N

Cirugia cardiaca

N

Transplant d'organs vitals (cor, pulmó, fetge, pàncrees, medul·la òssia)