93 593 18 18 info@cercos.net
  • ca
  • es

Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web https://www.cercos.net/

(en endavant, “Web”) siguin incloses en un fitxer titularitat de Cercós & Ariño Associats Corredoria d’Assegurances, SL.

La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment exprés. Les seves dades seran conservades indefinidament mentre no revoqui el consentiment prestat o sol·liciti la cancel·lació / supressió de les seves dades o l’oposició al tractament.

Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari de “Contacte”, així com altres formularis que es puguin habilitar a la web amb motiu de les activitats del mateix, serà necessari que l’usuari aporti, almenys, aquells camps marcats amb un asterisc , ja que de no ser així, Cercós & Ariño no podrà acceptar i gestionar el servei web o la consulta formulada per vostè.

Les finalitats, per a les quals són tractades les dades personals a través del web, són les següents:

  • Atendre la seva sol·licitud.

En cap cas cedirem les dades personals a altres persones o entitats sense el consentiment previ de l’afectat. Tampoc seran transferits a altres estats, sense el consentiment previ de l’afectat.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Podrà revocar el seu consentiment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de correu electrònic a l’adreça info@cercos.net, aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.